måndag 3 december 2018

Att flytta på gott och ont

Basgrupp
Hjälps åt att svara på frågorna, försök att göra en stödmall där ni listar orsaker till att folk flyttar och vilka konsekvenser det kan det bli av att människor antingen tvingas flytta eller flyttar av fri vilja?Industriella revolutionen


NU

Flyttar frivilligt
Flyttar av tvångVarför flyttar folk idag? Vilka flyttar frivilligt och vilka flyttar av tvång? Varför flyttade folk under den industriella revolutionen från byar in till städerna? Var det frivilligt folk flyttade eller tvingades man flytta? Ser du några likheter mellan då och nu? Skillnader?  Kanske är det så att du har egna erfarenheter av att flytta, till en annan stad eller till ett annat land? Har du varit med om en flytt så använd gärna den erfarenheten när du resonerar.
Begrepp till er hjälp:
: Jordbruk, industri, arbete, rörlighet, marknad, urbanisering
Nu: Krig, klimat, fattigdom, arbete, rörlighet, urbanisering
Här får du att få träna på:
Analysförmåga:
-Du kan se orsaker och konsekvenser av att människor tvingades/valde att flytta under Industriella Revolutionen och varför folk tvingas/väljer flytta idag.
– Du kan resonera och se likheter och skillnader mellan varför folk flyttade under Industriella Revolutionen och varför folk flyttar idag, både utifrån ev. egna erfarenheter och utifrån det vi diskuterat i klassen.
Kommunikativa förmåga:
– Kunna visa och berätta hur det kommer sig att man tänker/resonerar som man gör.
-Kunna berätta/förklara hur man tänker så att andra förstår.

onsdag 21 november 2018

TringelhandelnI Skolan
1) Vi se flippen tillsammans
2) Jobba med uppgifterna

Begrepp
Globalisering
Koloni
Plantage
Triangelhandeln


1) Vilka var orsakerna till triangelhandeln?
2) Vilka konsekvenser ger triangelhandlen?
3) Varför tror du att Europa var så framgångsrika under den här tidsperioden? Varför just Europa och ingen av de andra världsdelarna?

torsdag 8 november 2018

Franska revolutionen-film och uppgift

Ni ska se filmen om den Franska Revolutionen därefter besvara följande frågor

1) Beskriv de olika stånd som befolkningen var indelade i.
2) Hur bildades nationalförsamlingen?
3) Vad var bollhuseden?
4) Beskriv stormningen av Bastiljen.
5) Hur var kvinnorna involverade i revolutionen?
6) Vem var Napoléon Bonaparte
7) Nämn några traditioner och minnesmärken som den franska revolutionen förde med sig.
8) Varför tror du att den franska revolutionen har så stor betydelse i historien?

måndag 5 november 2018

Bildanalys-Franska revolutionen

evt091203020700002

Vilken händelse under franska revolutionen visar bilden?
Vad är det som är speciellt med personen längst fram på bilden? Skriv gärna ner en beskrivning av personen. Vad har personen på sig? Är det viktigt vad personen har på sig? I så fall varför då/varför inte?
Varför tror du/ni att bilden målades? Vad var syftet med bilden? Vad vill bilden visa?
Kan denna händelse gått till så som bilden visar? Är bilden trovärdig? Ja eller nej och vad grundar du din åsikt på?

fredag 28 september 2018

Till Provet- Så styrs Sverige

Följande begrepp ska du kunna besvara
 • Regeringsformen
 • Tryckfrihetsförordningen
 • Yttrandefrihetsgrundlagen
 • Successionsordningen
 • Medborgare 
 • Valdeltagande 
 • Mandat 
 • Mandatperiod 
 • Talman
 • Kammaren
 • Motion
 • Proposition
 • Utskott
 • Remiss
 • Majoritetsregering
 • Minoritetsregering
 • Samlingsregering
 • Parlamentarism
 • Direkt demokrati
Följande frågor ska du kunna besvara

1) Förklara skillnad mellan de olika regeringsformerna ( minoritet, majoritet, koalition och samlingsregering
2) Kort kunna beskriva hur en kommun styrs
3) Vilka uppgifter har regeringen?
4) Vad gör riksdagen?
5) Vad gör landstinget?
6)Hur går ett val till?
7) Ideologierna, vad står de för?
8) Demokrati-vad innebär det
9) Hur blir en lag till?
10) Kunna para ihop partiledare med parti