måndag 21 maj 2018

Att flytta på gott och ont

Basgrupp
Hjälps åt att svara på frågorna, försök att göra en stödmall där ni listar orsaker till att folk flyttar och vilka konsekvenser det kan det bli av att människor antingen tvingas flytta eller flyttar av fri vilja?Industriella revolutionen

NutidFlyttar frivillig

Flyttar av tvång


Varför flyttar folk idag? Vilka flyttar frivilligt och vilka flyttar av tvång? Varför flyttade folk under den industriella revolutionen från byar in till städerna? Var det frivilligt folk flyttade eller tvingades man flytta? Ser du några likheter mellan då och nu? Skillnader?  Kanske är det så att du har egna erfarenheter av att flytta, till en annan stad eller till ett annat land? Har du varit med om en flytt så använd gärna den erfarenheten när du resonerar.
Begrepp till er hjälp:
: Jordbruk, industri, arbete, rörlighet, marknad, urbanisering
Nu: Krig, klimat, fattigdom, arbete, rörlighet, urbanisering
Här får du att få träna på:
Analysförmåga:
-Du kan se orsaker och konsekvenser av att människor tvingades/valde att flytta under Industriella Revolutionen och varför folk tvingas/väljer flytta idag.
– Du kan resonera och se likheter och skillnader mellan varför folk flyttade under Industriella Revolutionen och varför folk flyttar idag, både utifrån ev. egna erfarenheter och utifrån det vi diskuterat i klassen.
Kommunikativa förmåga:
– Kunna visa och berätta hur det kommer sig att man tänker/resonerar som man gör.
-Kunna berätta/förklara hur man tänker så att andra förstår.

torsdag 19 april 2018

Franska revolutionen

I Skolan
Här följer ett ca. 8 minuter långt filmklipp om orsaker till Franska Revolutionen samt en genomgång av inledningen av revolutionen (fram till skräckväldet). Jag vill att när du tittar på klippet funderar och antecknar följande frågor:
Enskilt/par
1. Välj ut 3 orsaker som låg bakom Franska Revolutionen. Skriv ner stödord.  Med hjälp av dessa stödord ska du kunna återberätta för en vän och redogöra för några av de orsaker som låg bakom Franska Revolutionen. Här tränar du din analysförmåga
2. Skriv ner 5 begrepp (ord) som nämns i filmen som du sedan förklarar  med egna ord. Vad betyder de? I vilket sammanhang nämns de? Här tränar du din begreppsförmåga
3. Fundera över användandet av giljotinen. Skriv ner dina tankar (kortfattat) så att du kan diskutera med en vän och jämföra era åsikter. Hur tänkte man när man säger att användandet av giljotinen skulle göra det mer mänskligt (humant) att avrätta människor? Kan man vara emot dödsstraff och samtidigt skapa en maskin som gör det möjligt att avrätta tusentals människor? Kan dödsstraff vara mer eller mindre ”mänskligt”? Vad anser du om dödsstraff? Här tränar du din kommunikativa förmåga.