torsdag 19 april 2018

Franska revolutionen

I Skolan
Här följer ett ca. 8 minuter långt filmklipp om orsaker till Franska Revolutionen samt en genomgång av inledningen av revolutionen (fram till skräckväldet). Jag vill att när du tittar på klippet funderar och antecknar följande frågor:
Enskilt/par
1. Välj ut 3 orsaker som låg bakom Franska Revolutionen. Skriv ner stödord.  Med hjälp av dessa stödord ska du kunna återberätta för en vän och redogöra för några av de orsaker som låg bakom Franska Revolutionen. Här tränar du din analysförmåga
2. Skriv ner 5 begrepp (ord) som nämns i filmen som du sedan förklarar  med egna ord. Vad betyder de? I vilket sammanhang nämns de? Här tränar du din begreppsförmåga
3. Fundera över användandet av giljotinen. Skriv ner dina tankar (kortfattat) så att du kan diskutera med en vän och jämföra era åsikter. Hur tänkte man när man säger att användandet av giljotinen skulle göra det mer mänskligt (humant) att avrätta människor? Kan man vara emot dödsstraff och samtidigt skapa en maskin som gör det möjligt att avrätta tusentals människor? Kan dödsstraff vara mer eller mindre ”mänskligt”? Vad anser du om dödsstraff? Här tränar du din kommunikativa förmåga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar